www.vinafinancialreport.com sẽ là trạm đầu tiên tại Việt Nam lưu trữ, phân phối tài liệu tài chính tập trung, góp phần giải tỏa nhu cầu thông tin cho các nhà đầu tư.