Từ giám đốc một công ty lâm sản, sau hơn 10 năm, ông Trầm Bê trở thành một "trùm" tài chính ngân hàng.