(VTC News) - Các hé lộ ban đầu về tuyệt phẩm Mass Effect 2 của EA.