"Incarnate" là tác phẩm kinh dị trừ tà mới của xưởng Blumhouse, có Aaron Eckhart sắm vai chính.

Tuấn Lương