Tác phẩm kinh dị lấy bối cảnh là khu biệt thự hiện đại vốn được xây dựng trên nền là một lò mổ có nhiều uẩn khúc trong quá khứ.

Tuấn Lương