"Max Steel" là bộ phim siêu anh hùng kinh phí thấp được thực hiện dựa trên thương hiệu đồ chơi nổi tiếng cùng tên.

Tuấn Lương