Tác phẩm điện ảnh được thực hiện dựa trên cảm hứng lấy từ nguyên tác văn học cùng tên của Gào.

Tuấn Lương