Video ghi lại hình ảnh chàng thanh niên không biết lượng sức mình khi chọi dê để rồi phải bỏ chạy bạt mạng.

Video: Chàng trai chọi dê và cái kết bẽ bàng:

Nguồn video: YouTube/Video Projekt.