Rémi Gaillard đã tặng toàn bộ số tiền anh kiếm được từ một hợp đồng quảng cáo cho những người mà anh gặp trên đường, mỗi người 500 Euro.

Video: Phân phát cho mỗi người đi đường 500 Euro: