Dù "đôi lứa" không phải là hàng hiếm trong học đường, nhưng khu vực "trái tim bình yên, chưa có gì muốn... nói" vẫn nổi trội hơn.