Ngày 19.3.2012, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) mở một loạt roadshow ở Singapore, Hồng Kông, London, Boston, New York, Los Angeles và San Francisco nhằm giới thiệu việc phát hành trái phiếu quốc tế. Đợt phát hành này có trị giá 500 triệu USD, được 2 ngân hàng lớn của Anh là Barclays và HSBC tư vấn. Hãng Moody’s dành cho VietinBank điểm tín nhiệm dài hạn hạng B1, còn S&P đánh giá số trái phiếu sắp phát hành của ngân hàng này ở mức B+, đồng nghĩa với việc cho rằng, đây là loại trái phiếu có thể đầu tư. Theo 2 tổ chức này, Vietinbank có thế mạnh nhờ quy mô lớn và sự hậu thuẫn của Chính phủ. Đợt phát hành lần này diễn ra trong bối cảnh hệ thống tài chính của Việt Nam có nhiều khó khăn và cần phải tái cấu trúc. Bên cạnh đó cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn chưa kết thúc.

Ngày 19.3.2012, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) mở một loạt roadshow ở Singapore, Hồng Kông, London, Boston, New York, Los Angeles và San Francisco nhằm giới thiệu việc phát hành trái phiếu quốc tế. Đợt phát hành này có trị giá 500 triệu USD, được 2 ngân hàng lớn của Anh là Barclays và HSBC tư vấn. Hãng Moody’s dành cho VietinBank điểm tín nhiệm dài hạn hạng B1, còn S&P đánh giá số trái phiếu sắp phát hành của ngân hàng này ở mức B+, đồng nghĩa với việc cho rằng, đây là loại trái phiếu có thể đầu tư. Theo 2 tổ chức này, Vietinbank có thế mạnh nhờ quy mô lớn và sự hậu thuẫn của Chính phủ. Đợt phát hành lần này diễn ra trong bối cảnh hệ thống tài chính của Việt Nam có nhiều khó khăn và cần phải tái cấu trúc. Bên cạnh đó cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn chưa kết thúc.