BMW 320i GT là một trong những mẫu xe được chờ đợi nhất tại triển lãm VIMS 2016. Model này được bán với giá khoảng 2,2 tỷ đồng.

Toàn Thiện - Minh Khoa