NDĐT - Hỏi: Đề nghị báo cho biết, trong trường hợp trẻ em dưới sáu tuổi phải cấp cứu xa nơi cư trú, gia đình không mang theo Thẻ khám bệnh, chữa bệnh thì cơ sở y tế công lập xử lý như thế nào; và cháu có được khám, chữa bệnh miễn phí không?