Có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình đã lựa chọn đúng công việc hay chưa? Trắc nghiệm sau sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Hãy trả lời có hoặc không, mỗi câu trả lời có được tính 1 điểm.