Ngày 4/10, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tham dự Đại hội có 315 đại biểu đại diện cho 30.266 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh những kết quả đạt được, khẳng định 5 năm qua Đảng bộ Trà Vinh đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng để đưa nền kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh, góp phần đưa nền kinh tế chung của cả nước. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Trà Vinh cần nhận rõ tồn tại trên môt số lĩnh vực như kinh tế của tỉnh phát triển nhanh nhưng chưa bền vững; tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Quy mô nền kinh tế, nhất là lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ còn nhỏ, cơ sở hạ tầng còn yếu kém; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm... Bộ trưởng Lê Hồng Anh đưa ra một số gợi ý đề Đại hội thảo luận là Trà Vinh cần tiếp tục chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng; cùng các ngành Trung ương nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu tác động đến phát triển kinh tế của tỉnh từ đó có biện pháp ứng phó có hiệu quả. Tỉnh cần tiếp tục rà soát các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 20% xã nông thôn mới; đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với chế biến; phát triển kinh tế phải gắn liền với củng cố quốc phòng, an ninh. Tỉnh cần đẩy mạnh thưc hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Về bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan; nắm vững các tiêu chuẩn, quy định của Trung ương; cần có cái nhìn toàn diện trên cơ sở tiêu chuẩn và cơ cấu để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực. Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh do ông Trần Hoàn Kim, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tại Đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác xúc tiến mời gọi đầu tư, kết quả huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội tăng, thu hút được nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh kể cả nước ngoài đầu tư vào địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, kinh tế-xã hội tỉnh Trà Vinh đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, chính trị-xã hội ổn định, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. GDP tăng bình quân 5 năm (2005-2010) đạt 11,64%. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội tăng trưởng khá cao và hoàn thành nghị quyết đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh được đầu tư phát triển đáng kể. Nhiều vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế... đã được giải quyết. Đặc biệt, tỉnh tạo được sự chuyển biến toàn diện vùng đồng bào Khmer, sản xuất của đồng bào ổn định và phát triển, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào Khmer đổi mới rõ nét; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy tốt. Chính sách đối với đồng bào Hoa được quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt, tiếp tục giữ gìn và phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh./. Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)