Tính đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông (giảm 17 vụ so với cùng kỳ), làm chết 72 người (giảm 27 người), bị thương 126 người (giảm 28 người), thiệt hại tài sản 420 triệu đồng; riêng tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra.

Tra Vinh: 23.800 truong hop vi pham luat giao thong - Anh 1

Ngày 16/11, Ban An toàn Giao thông tỉnh Trà Vinh, cho biết, năm 2016, nhờ tăng cường các giải pháp và triển khai kế hoạch để kiềm chế xảy ra tai nạn giao thông, tính đến nay trên địa bàn xảy ra 117 vụ (giảm 17 vụ so với cùng kỳ), làm chết 72 người (giảm 27 người), bị thương 126 người (giảm 28 người), thiệt hại tài sản 420 triệu đồng; riêng tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra.

Bên cạnh đó, tuần tra, kiểm soát, phát hiện 25.224 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (đường thủy 3.701 trường hợp), phạt tiền 23.831 trường hợp, số tiền hơn 28,6 tỉ đồng, đồng thời tạm giữ có thời hạn 14.117 phương tiện và 8.887 giấy tờ các loại.