Đến nay, tỉnh Trà Vinh vẫn còn gần 20.000 hộ chưa có điện  sử dụng, phải thắp đèn dầu. Hầu hết các hộ dân này sống ở các vùng nông thôn sâu, nghèo khó, xa trục lộ chính, ngành điện lực chưa thể kéo điện tới phục vụ.