(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND huyện Châu Đức đã có văn bản trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Hương (email: bichvan31122000@...) về mức bồi thường khi thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Khu công nghiệp - Đô thị Châu Đức.

Về nội dung khiếu nại bồi thường giá đất ở thấp hơn so với giá thị trường

Theo trả lời của UBND huyện Châu Đức, hộ bà Hương có 4.472 m 2 đất thu hồi, được UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư với số tiền 1.341.699.428 đồng và 300 m 2 đất tái định cư. Bà Hương đã nhận ngày 10/11/2011 và đồng ý giao mặt bằng ngày 16/12/2011, trong đó:

- Kinh phí bồi thường về đất:

Đất nông nghiệp KV2-VT1 (trong khu dân cư, nhà ở riêng lẻ): 4.172 m 2 x 59.000 đồng/m 2 = 246.148.000 đồng.

Đất ở KV2-VT2: 300 m 2 x 492.000 đồng/m 2 = 147.600.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ về đất: Hỗ trợ 50% giá đất thổ cư trong khu dân cư - nhà ở riêng lẻ KV2-VT2: 1.500 m 2 x 246.000 đồng = 369.000.000 đồng.

Việc lập phương án để tính bồi thường, hỗ trợ diện tích đất thu hồi của bà Hương là đúng theo quy định tại Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Về nội dung khiếu nại bồi thường giá nhà ở thấp hơn so với giá thị trường

Đơn giá áp dụng tính bồi thường 3 căn nhà của bà Hương như sau:

- Nhà cấp 4A1 diện tích: 142,5 m 2 x 2.022.000 đồng = 288.135.000 đồng.

- Nhà cấp 4A5 diện tích: 58,6 m 2 x 1.011.000 đồng = 59.234.490 đồng.

- Nhà cấp 4A5 diện tích: 21 m 2 x 1.011.000 đồng = 21.231.000 đồng.

Đơn giá áp dụng để tính bồi thường nhà cho bà Hương cũng đúng quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21/2/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21/2/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân