ĐỀ NGHỊ BÁO NHÂN DÂN CHO BIẾT:

Tra loi ban doc - Anh 1

1- Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ? NGÔ MINH HẢI (Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)

2- Quyền sử dụng vốn trong quản lý tài chính Công ty Mua bán nợ Việt Nam được thực hiện như thế nào? TRANG LÊ (Xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)

3- Chứng kiến một nạn nhân bị tai nạn giao thông nằm bất tỉnh trên đường, tôi thấy nhiều người chạy đến đứng chung quanh nạn nhân. Có người vẫy xe ô-tô đi qua để nhờ chở nạn nhân đi cấp cứu, nhưng một số lái xe ô-tô không dừng lại. Trong trường hợp nạn nhân do không được đưa đi cấp cứu kịp thời dẫn tới tử vong, thì người từ chối đưa nạn nhân đi cấp cứu có bị xử lý không? NGUYỄN VĂN LỆNH (Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội)

TRẢ LỜI:

1- Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 6-4-2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ: Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ cấp bằng hai tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới một tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ; từ đủ một tháng đến đủ sáu tháng được hưởng trợ cấp bằng một tháng tiền lương cơ sở; từ trên sáu tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng hai tháng tiền lương cơ sở; Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm hai tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm một tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng sáu tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ; Hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50 nghìn đồng/người; được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

2- Theo Thông tư 134/2016/TT-BTC ngày 8-9-2016 của Bộ Tài chính về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, Công ty được chủ động sử dụng vốn để phục vụ các hoạt động kinh doanh như: Mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật; ưu tiên tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước; Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của cấp có thẩm quyền phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty; Sửa chữa, nâng cấp tài sản; Đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động của Công ty; Thông tư 134/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1-11-2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016 trở đi.

3- Điểm 1, Điều 102 Bộ luật Hình sự quy định về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng như sau: Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm, hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.