hoahoctro.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố 3 kênh để thí sinh teen tiện online tra cứu điểm

Theo thông báo từ Sở GD và ĐT Hà Nội: Để đảm bảo việc tra cứu điểm tuyển sinh vào lớp 10 thuận tiện cho phụ huynh và học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ đưa điểm lên các website sau đây: hoặc và . Các năm trước cứ đến trung tuần tháng 7, trong khoảng từ 15-20.7 sẽ có điểm thi vào lớp 10. Chúc bạn may mắn và thành công! T.A