Hệ thống 1080 và hộp thư 80115678 đang triển khai cung cấp thông tin điểm thi vào khối THPT chuyên của Đại học Quốc Gia Hà Nội và Đại học sư phạm HN. Theo đó, thí sinh chỉ cần gọi 1080 (di động: 04.1080) đọc số báo danh của mình, điện thoại viên sẽ trực tiếp tra điểm cho từng thí sinh. Hoặc, thí sinh cũng có thể gọi vào hộp thư 8011 5678/ bấm số 2/ sau đó bấm tiếp số 2/ nhập số báo danh/ hệ thống sẽ tự động đọc điểm thi từng môn của thí sinh một cách chính xác nhất.