Công ty bảo hiểm quy mô vừa và nhỏ hoạt động tại Trung Quốc nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được phép đầu tư trực tiếp vào thị trường chứng khoán.