Ông Dương Thái Hùng thông báo đã mua 394,000 cp CTCP Nhựa Tân Phú (HNX: TPP), nâng sở hữu lên thành 591,000 cp, tương đương 14.78% vốn và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 06/11.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thái Hùng
- Mã chứng khoán: TPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 197,000 CP (tỷ lệ 4.92%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 394,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 591,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.78%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 06/11/2013.

HNX