UBND TPHCM vừa đề nghị Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho ý kiến về lộ trình điều chỉnh giá nước sạch giai đoạn 2016-2020. Theo đó, giá nước sạch được đề xuất tăng từ 5.300 đồng/m3 (định mức thấp nhất dưới 4m3/người/tháng) lên 5.700 đồng/m3 năm 2017 và tăng dần lên 6.900 đồng/m3 vào năm 2020.

TPHCM xem xet tang gia nuoc sach tu nam toi - Anh 1

Giá nước sạch tại TPHCM được đề xuất tăng theo lộ trình 2016-2020 - Ảnh: Văn Nam

Theo văn bản đề nghị của UBND thành phố, phương án tăng giá nước nói trên được Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đề xuất, và các sở, ngành liên quan thẩm định, đi kèm với kế hoạch giảm thất thoát nước hàng năm 1,5% để đến năm 2020 tỷ lệ thất thoát nước ở thành phố còn 23% (năm 2016 tỷ lệ thất thoát nước xấp xỉ 30%).

Theo UBND thành phố, giá nước sạch tại thành phố được áp dụng từ năm 2009 đến cuối năm 2013 đã hết lộ trình và sau đó các năm 2014, 2015, 2016 vẫn áp dụng theo giá nước như năm 2013 nên việc xây dựng và ban hành giá nước sạch cho những năm tiếp theo là cần thiết.

Trước đó, vào năm 2014 Sawaco đã đề xuất phương án điều chỉnh giá nước sạch cho giai đoạn các năm tới (lộ trình 2015-2019) với mức tăng 10,5% mỗi năm. Tuy nhiên ngay sau đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho rằng phương án giá nước tăng mỗi năm 10,5% là cao và đề xuất nghiên cứu có tỷ lệ tăng giá nước phù hợp.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố còn cho rằng tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch trong lộ trình vẫn còn cao, cần có nhiều giải pháp hiệu quả để giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch thấp hơn chỉ tiêu đã phê duyệt. Ngoài ra, cần cân đối, hài hòa hệ số tính giá giữa đối tượng dân cư và đối tượng sản xuất - kinh doanh để giảm dần khoảng cách bù chéo giữa các mức giá.

Chi tiết giá nước được đề xuất tăng lộ trình 2016-2020 (đvt: đồng/m3, chưa VAT)

- Sinh hoạt hộ nghèo và hộ cận nghèo (đến 4m3/người/tháng): 5.300 đồng (2016), 5.700 đồng (2017), 6.100 đồng (2018), 6.500 đồng (2019) và 6.900 đồng (2020).

- Sinh hoạt hộ dân cư (đến 4m3/người/tháng): 5.700 đồng (2016), 6.100 đồng (2017), 6.500 đồng (2018), 6.900 đồng (2019) và 7.400 đồng (2020).

- Sinh hoạt hộ dân cư (4m3 đến 6m3/người/tháng): 10.800 đồng (2016), 11.500 đồng (2017), 12.300 đồng (2018), 13.100 đồng (2019) và 13.900 đồng (2020).

- Sinh hoạt hộ dân cư (trên 6m3/người/tháng): 12.100 đồng (2016), 12.900 đồng (2017), 13.800 đồng (2018), 14.700 đồng (2019) và 15.600 đồng (2020).

- Đơn vị sản xuất: 10.200 đồng (2016), 10.800 đồng (2017), 11.600 đồng (2018), 12.300 đồng (2019) và 13.100 đồng (2020).

- Cơ quan, đoàn thể hành chánh sự nghiệp: 10.900 đồng (2016), 11.600 đồng (2017), 12.400 đồng (2018), 13.200 đồng (2019) và 14.100 đồng (2020).

- Đơn vị kinh doanh, dịch vụ: 18.500 đồng (2016), 17.900 đồng (2017), 21.000 đồng (2018), 22.400 đồng (2019) và 23.800 đồng (2020).