Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP.HCM giải trình cụ thể về năng lực và kinh nghiệm của nhóm nhà thầu GEV (do Chính phủ Tây Ban Nha đề nghị chỉ định thầu thực hiện dự án xây dựng tuyến ĐS đô thị số 5) trong lĩnh vực xây dựng tàu điện ngầm.

Tuyến Metro số 5 tại TPHCM sẽ được thực hiện theo phương thức “chìa khóa trao tay” Tuyến Metro số 5 có lộ trình từ Bến xe Cần Giuộc (mới) đến cầu Sài Gòn sẽ được phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1: Xây dựng đoạn tuyến từ Ngã tư Bảy Hiền đến cầu Sài Gòn bằng nguồn vốn ODA 500 triệu EURO của Chính phủ Tây Ban Nha. Giai đoạn 2: Đầu tư nốt đoạn tuyến từ Ngã tư Bảy Hiền đến Bến xe Cần Giuộc mới. Theo đó, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 đi từ bến xe Cần Giuộc mới - ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn dài 17km, dự kiến sẽ được thực hiện theo phương thức “chìa khóa trao tay”, sử dụng nguồn vốn ODA của Tây Ban Nha. T.H