Cục Thuế TPHCM vừa triển khai những biện pháp mạnh để hạn chế việc thất thoát thuế thu nhập cá nhân, Thanh Niên cho biết.

Năm nay, cơ quan thuế sẽ tập trung rà soát và truy thu thuế các cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi.

Bà Trịnh Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân - cho biết, việc thực hiện khai thuế từ 2 nơi trở lên, thu nhập ở nước ngoài của các cá nhân cũng chưa phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ nay trở đi, cơ quan thuế sẽ triển khai mạnh việc này.

Quyết toán thuế ở từng nơi như trước đây sẽ rơi vào mức thuế suất thấp. Sau khi tổng hợp thu nhập ở các nơi lại và tính theo biểu thuế lũy tiến thì rơi vào mức thuế suất cao hơn, bà Thủy cho hay.

Được biết, cơ quan thuế chỉ kiểm tra thu nhập từ 2 nơi trở lên đối với thu nhập là tiền lương, tiền công. Còn các khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán, bất động sản thì không đưa vào diện quyết toán thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế TPHCM sẽ đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ thuế, đặc biệt là nợ khó đòi. Các trường hợp hợp không thanh toán có thể bị yêu cầu đình chỉ xuất cảnh.

Theo báo cáo tổng kết năm 2011 của Cục Thuế TPHCM, trong năm 2011 cơ quan này đã đề nghị dừng xuất cảnh, dừng làm thủ tục hải quan đối với 211 người, thu hồi được 6.176 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Nguồn Thanh Niên