UBND TPHCM đã chấp thuận phương án xử lý 75 cây xanh để phục vụ việc thi công gói thầu 1a thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên do Sở Giao thông vận tải trình.

TPHCM tiep tuc 'xu' 75 cay xanh phuc vu thi cong duong sat do thi - Anh 1

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện việc “xử” 75 cây xanh nêu trên phải theo nhiều giai đoạn, gồm vừa bứng dưỡng, vừa đốn hạ. Đặc biệt, số lượng cây đốn hạ cần đan xen với bứng dưỡng.

Điều mà người dân quan tâm, đó là việc xử lý khối lượng gỗ sau khi đốn hạ cây. UBND TPHCM yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lưu giữ. Sau đó, tận dụng làm các vật dụng, thủ công mỹ nghệ… trưng bày ở trung tâm thành phố.

Quốc Ngọc