(SGGP).- Ngày 24-3, Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN-MT) TPHCM tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo “Tổ chức và thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn”.

Theo ý kiến đánh giá của các đại biểu, khó khăn lớn nhất hiện nay là kinh phí thực hiện việc xử lý chất thải. Được biết, kinh phí hiện nay do Sở TN-MT “tự thân vận động”, cân đối thu chi, hoàn toàn không được bao cấp. Do vậy, vấn đề tổ chức và thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn TPHCM càng gặp nhiều khó khăn. Đại diện Phòng TN-MT quận 10 cho biết Sở TN-MT TPHCM nên xem xét, cân nhắc, đề xuất UBND TPHCM hỗ trợ kinh phí trong quá trình thực hiện phân loại chất thải rắn tại địa phương. Thậm chí, đại diện Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 6 khẳng định sẽ không làm nếu không có kinh phí. TH.HỒNG