Theo đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo đến năm 2025” (Đề án 844), TP.HCM sẽ là địa phương được chọn thí điểm xây dựng thí điểm Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp. Dự kiến năm 2017, khu tập trung dịch vụ này sẽ đi vào hoạt động.

Thông tin được đưa ra tại phiên họp lần thứ nhất Ban điều hành Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo từ nay đến năm 2025, tổ chức chiều ngày 7/10/2016 tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Theo ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng ban điều hành đề án cho biết, phiên họp thứ nhất Ban Điều hành đề án sẽ thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Điều hành, Dự thảo Thông tư Quy định quản lý hoạt động Đề án và Chương trình hoạt động của Ban Điều hành năm 2016, 2017.

Được biết, Bộ KH&CN đang chủ trì soạn thảo Thông tư Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo đến năm 2025”. Theo đó, các hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp sẽ được cụ thể hóa bằng văn bản. Tại buổi làm việc, Thông tư Quy định này cũng được đưa ra lấy ý kiến.

TPHCM thi diem Khu tap trung dich vu ho tro khoi nghiep - Anh 1

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng ban điều hành Đề án 844 phát biểu tại Phiên họp lần thứ nhất Ban điều hành.

Theo đó, các nhiệm vụ được đề xuất hỗ trợ thuộc đề án bao gồm: dự án xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; dự án thiết lập Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; dự án hỗ trợ tổ chức sự kiện về khởi nghiệp quốc gia; đề án thương mại hóa công nghệ với quy mô cấp quốc gia (theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam) đến năm 2020.

Ngoài ra, các đề án khác được hỗ trợ như dự án hỗ trợ hoạt động đào tạo khởi nghiệp đối mới sáng tạo; dự án phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; dự án truyền thông khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; dự án kết nối hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nghiên cứu ban hành mới, sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các dự án thuộc đề án tùy theo loại hình có thể được tạm ứng từ 70 - 100% kinh phí.

TPHCM thi diem Khu tap trung dich vu ho tro khoi nghiep - Anh 2

Đại diện TP Hồ Chí Minh tham dự Phiên họp lần thứ nhất Ban điều hành

TPHCM thi diem Khu tap trung dich vu ho tro khoi nghiep - Anh 3

Toàn cảnh Phiên họp lần thứ nhất Ban điều hành

Theo kế hoạch triển khai các công việc đề án ở giai đoạn khởi đầu sẽ có sự góp mặt của TP.HCM với việc xem xét về quy định quy định các Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đặt tại thành phố. Đây sẽ là cơ sở cho việc tiến hành các bước đầu tư cơ sở vật chất cho các khu này, tiến tới vận hành vào vào năm 2017.

TPHCM thi diem Khu tap trung dich vu ho tro khoi nghiep - Anh 4

Ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM tham dự cuộc họp

Năm 2017, TP.HCM cũng sẽ là địa phương đăng cai tổ chức phiên họp lần thứ 3 của Ban điều hành. Phiên họp này sẽ đánh giá thực hiện kinh nghiệm Đổi mới Sáng tạo Quý 1 năm 2017 và triển khai công tác Quý 2 năm 2017.

Liên Cơ