(SGGP). – Ngày 25-1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng (trực thuộc Cục Hải quan TPHCM) chính thức đi vào hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh thủ tục hải quan điện tử và đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh ngày càng tăng tại cảng Tân Cảng và cảng Cát Lái.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng được thành lập trên cơ sở tổ chức lại và đổi tên từ Chi cục Hải quan Điện tử, hiện có 89 công chức, hoạt động tại 5 đội, tổ công tác gồm: Đội tổng hợp, Đội quản lý thuế, Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Đội giám sát và Tổ kiểm soát. Hiện nay, Cục Hải quan TPHCM có 23 đơn vị trực thuộc, trong đó có 6 chi cục hải quan cửa khẩu. L.LONG