Trong vài năm trở lại đây, nông dân ở vùng ven và ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng phát triển nhanh diện tích trồng hoa lan.