GD&TĐ - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Sở GD&ĐT TPHCM và các ban, ngành liên quan về tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn du học.

TPHCM tang cuong ra soat, kiem tra hoat dong tu van du hoc - Anh 1

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn.

Sở GD&ĐT TPHCM thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra và đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các tổ chức hoạt động tư vấn du học có sai phạm.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, cảnh báo người dân về thông tin, quảng cáo không chính xác về du học nước ngoài và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi đi du học nước ngoài.