Sáng 28-5, Sở VHTT TPHCM tổ chức lễ khánh thành dự án “Phục hồi các tượng Phật tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TPHCM” do quỹ đại sứ về bảo tồn văn hóa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.