Theo quy định mới, hệ số điều chỉnh giá áp dụng cho trường hợp vượt hạn mức giao đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được chia làm 4 khu vực.

(Gafin) -

Ngày 6/7 UBND TPHCM vừa có văn bản số 28/2012/QĐ-UBND về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, cách tính hệ số điều chỉnh giá đất thay đổi so với cách tính cũ.

Thay vì cách tính cũ: hệ số điều chỉnh đất áp dụng đối với phần diện tích đất vượt hạn mức sử dụng khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức lớn hơn 50% giao cho Ủy ban nhân dân quận - huyện thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá; nếu cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở, thì phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở mới phải nộp tiền sử dụng đất.

Nay UBND TPHCM quy định rõ các tính hệ số điều chỉnh giá đất cho từng trường hợp cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với phần diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì toàn bộ diện tích đất ở vượt hạn mức được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là hai (02) lần giá đất ở do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm.

Thứ hai, đối với phần diện tích vượt hạn mức sử dụng khi chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì toàn bộ diện tích đất ở vượt hạn mức được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo 04 khu vực như sau:

Khu vực 1, gồm quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 11, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận. Hệ số điều chỉnh giá đất là bốn phẩy năm (4,5) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm.

Khu vực 2, gồm: quận 2, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, quận Tân Phú. Hệ số điều chỉnh giá đất là bốn (4,0) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm.

Khu vực 3, gồm: huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè. Hệ số điều chỉnh giá đất là ba phẩy năm (3,5) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm.

Khu vực 4, trường hợp trên cùng một tuyến đường, đoạn đường giáp ranh giữa 2 quận, huyện có cùng mức giá đất ở, nhưng có hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khác nhau, thì Ủy ban nhân dân quận, huyện được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất thấp hơn (trong 2 hệ số điều chỉnh giá đất) để tính thu tiền sử dụng đất.

Các trường hợp đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thu tiền sử dụng đất ở trước ngày 16/7 thì không áp dụng và không điều chỉnh theo quyết định này.

Thành phố đã bãi bỏ Quyết định số 64/2011của UBND TP về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TPHCM.

Chi tiết văn bản xem tại đây

Nguồn DVT/VPUB TPHCM