Thông tin từ Sở LĐ - TBXH TPHCM cho biết: TPHCM hiện có khoảng 55.000 người khuyết tật (NKT), trong đó có 16.747 thương binh, chiếm 0,8 % dân số thành phố. Tỷ lệ NKT có việc làm còn ở mức thấp khi 11.019 NKT đến tuổi lao động nhưng chưa tìm được việc làm.