Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) công bố Báo cáo tài chính quý 3/2016 ghi nhận lãi ròng hơn 139 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

TPBank bao lai quy 3 dat hon 139 ty dong - Anh 1

Theo đó, tổng tài sản TPBank đạt được 89.507 tỷ đồng, tăng hơn 13.000 tỷ tương đương 17,4% so với cuối năm 2015. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 37.800 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cuối năm trước. Huy động tiền gửi khách hàng đạt gần 45.800 tỷ, tăng 15,9%.

Trong hoạt động kinh doanh, thu nhập lãi thuần quý 3 năm nay tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 550 tỷ đồng và 9 tháng cũng tăng 40% đạt 1.407 tỷ.

Kết quả tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 11% đạt 191 tỷ trong quý 3 và 9 tháng giảm nhẹ so với năm trước, đạt 528 tỷ đồng.

Do trích lập dự phòng trong quý 3 giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước nên lợi nhuận trước thuế tăng 67% đạt 149 tỷ đồng và sau thuế cũng tăng hơn gấp rưỡi, đạt 139 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, phần dự phòng rủi ro của TPBank vẫn tăng 46% nên lợi nhuận giảm, trong đó lợi nhuận trước thuế giảm 17,8% xuống 354 tỷ đồng và sau thuế giảm 21,3% còn 339 tỷ đồng.

Năm nay, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 695 tỷ đồng, tuy nhiên qua 9 tháng đầu năm mới đạt một nửa kế hoạch.

Vân Lam