(HHT_Online) Cứ mỗi đợt thi TN, đối với các bạn nhà ở xa hoặc thi ở các hội đồng không gần nhà thì việc nghỉ trưa giữa hai giờ thi có nghĩa là "cực hình"...