Nhiệm kỳ 2015-2020, TP Hòa Bình quyết tâm phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh, bền vững trở thành vùng kinh tế động lực năng động của tỉnh…

Ổn định và phát triển

Hoạt động kinh doanh của hệ thống mạng lưới các cơ sở thương mại dịch vụ trên địa bàn TP đã đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Doanh thu 9 tháng đầu năm ước đạt 4.849,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 29,51%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.015,5 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Cùng với đó tập trung vào đẩy mạnh công tác trồng rừng, từ đó đã thực hiện trồng được hơn 297,8 ha rừng, đã gieo trồng được hơn 2.290 ha hoa màu, sản lượng lương thực ước tính hơn 7.509 tấn.

Tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung phát triển sản xuất, hướng dẫn xã Hòa Bình, Thái Thịnh, Trung Minh xây dựng kế hoạch nông thông mới trung hạn 2016 – 2020. Đôn đốc triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng công trình nhà văn hóa và khu trung tâm văn hóa – thể thao xã Thống Nhất. Tính đến hết tháng 9 xã Trung Minh và xã Thống Nhất đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng NTM, xã Hòa Bình và Thái thịnh đạt 13/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Xây dựng cơ bản cũng là vấn đề được đảng bộ chính quyền TP Hòa Binh đặc biệt quan tâm, từ đó các cấp chính quyền TP đã tập trụng chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 4 công trình chuyển tiếp, triển khai các công trình mới, hoàn thiện đầu tư các công trình xây dựng và di chuyển nghĩa trang chiến dịch Hòa Bình, công viên Tuổi trẻ (giai đoạn 2) theo hình thức PPP, đường QH7 và QH8 xã Xú Ngòi.

TP Hoa Binh: Quyet tam tro thanh vung kinh te dong luc - nang dong - Anh 1

Ông Nguyễn Thanh Huy - CT UBND TP Hòa Bình

Theo kế hoạch vốn ghi đến tháng 9/2016 là 74,9 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 80,66 tỷ đồng. Đồng thời tăng cường công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn TP, trong 9 tháng đầu năm đã cấp phép cho hơn 261 giấy phép cho các công trình nhà ở riêng lẻ và các công trình công cộng, việc kiểm tra sau phép cũng được thực hiện thường xuyên.

Công tác kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn và phát triển đô thị cũng được quan tâm, từ đó TP Hòa Bình quyết định hỗ trợ cứng hóa đường giao thông bằng bê tông cho các phường, xã với tổng chiều dài 998m với kinh phí hỗ trợ 394,7 triệu đồng, xây dựng và triển khai kế hoạch toàn dân tham gia xây dựng đường nông thôn. Chỉ đạo rà soát cắm mới, sơn, sửa các biển báo giao thông, sửa chữa thay thế các thiết bị điện chiếu sáng, thường xuyên đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, TP Hòa Bình là điểm đến của các nhà đầu tư, luôn nằm trong tốp đầu tỉnh về số dự án cũng như tổng mức đầu tư. Các dự án đi vào hoạt động trên địa bàn TP ngày càng nhiều và hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển tiến bộ, dân trí được nâng cao, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn; nhân dân ngày càng được tiếp cận và thụ hưởng các điều kiện về chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ văn hóa, đời sống tinh thần. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ mới

Với những tiềm năng, lợi thế, nhiệm kỳ 2015-2020, TP Hòa Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững đi đôi với quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng; tăng cường sự gắn kết giữa Đảng với nhân dân; chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng TP Hòa Bình thành vùng kinh tế động lực năng động của tỉnh.

Chia sẻ với Nhóm PV, ông Nguyễn Thanh Huy - CT UBND TP Hòa Bình cho biết: Đảng bộ TP Hòa Bình xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển vùng trung tâm TP. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ. Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng cho phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức, mà nòng cốt là hợp tác xã. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân và khu vực dân doanh phát triển sản xuất, đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển kinh tế của TP. Xây dựng đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị có bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và có ý thức phục vụ nhân dân cao, chú trọng đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Nâng cao chất lượng cụ thể hóa các chủ trương của Đảng; tuyên truyền, thuyết phục, vận động, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; sâu sát cơ sở và quần chúng, giải quyết kịp thời các vướng mắc ở cơ sở. ông Huy cho biết thêm!

Hải Đăng/KD&PL