Thanh tra TP Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Truyền máu huyết học và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

TP Ho Chi Minh: Thanh tra 3 benh vien - Anh 1

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: CN

Đoàn Thanh tra do ông Huỳnh Thanh Triều, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3 làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 - 31/12/2015. Thời hạn thanh tra trong 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài và nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác; thanh tra việc mua sắm trang thiết bị làm việc từ các nguồn kinh phí tại đơn vị. Qua đó, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm phát hiện qua thanh tra nếu có.

Cảnh Nhật