Theo báo cáo tình hình KTXH của UBND TP, trong tháng 8, toàn TP đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm cho 24.365 LĐ, trong đó LĐ có việc làm ổn định là 16.348 người; tạo mới 8.328 chỗ làm cho NLĐ.

Tính chung 8 tháng, số LĐ được giải quyết việc làm đạt 191.418 lượt (đạt 72,23% kế hoạch), tăng 1.927 lượt LĐ được giải quyết việc làm so cùng kỳ; trong đó, LĐ có việc làm ổn định là 123.001 người; số chỗ việc làm mới tạo ra là 72.470 chỗ (đạt 60,4% kế hoạch). Trong tháng 8, đã có 12.425 NLĐ đăng ký thất nghiệp, tổng số quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 8 tháng qua là 71.599, giảm 1.777 quyết định so với cùng kỳ.