Ngày 24/3, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố cùng sự phấn đấu, nỗ lực của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân, nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội thành phố trong quý 1/2011 đã đạt được những kết quả khả quan.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) quý I trên địa bàn ước đạt 85.504 tỷ đồng, tăng 10,3%; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 10%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,9%, khu vực nông nghiệp tăng 4,2%. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung các giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế-xã hội trong quý II, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn do biến động tỷ giá USD; tăng giá xăng dầu, điện và khắc phục những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; việc thiếu hụt lực lượng lao động có tay nghề; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được bảo đảm; công tác cải cách thủ tục hành chính còn phức tạp; trật tự an toàn giao thông có chuyển biến xấu. Bên cạnh việc quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiết kiệm điện và đáp ứng đủ nguồn điện phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất kể cả số vụ, số người chết và số người bị thương. Thành phố tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa khô. Đồng thời tập trung triển khai các biện pháp chủ động nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm./. Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)