Sở Xây dựng TP.HCM vừa được UBND thành phố giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nhằm khảo sát, thống kê các biệt thự cũ (xây dựng trước năm 1975) trên địa bàn thành phố.

TP. Ho Chi Minh: So Xay dung chu tri phan loai nhom biet thu cu tren dia ban - Anh 1

Qua đó, hướng dẫn UBND các quận, huyện kiểm đếm và phân loại nhóm biệt thự theo dự thảo “Tiêu chí phân loại biệt thự cũ” do Viện Nghiên cứu phát triển thành phố trình ngày 9/8 vừa qua.

Trên cơ sở đó, có thể xác định nhanh các biệt thự thuộc diện bảo tồn (thuộc nhóm 1 và 2) và các công trình không thuộc diện bảo tồn. Việc phân loại này, nhằm xác định những công trình không thuộc diện bảo tồn để sớm giải quyết việc tháo dỡ, cấp giấy phép xây dựng cho người dân.

Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần lấy ý kiến của chủ sở hữu các biệt thự thuộc diện bảo tồn để tổng hợp đề xuất gửi về Viện Nghiên cứu phát triển thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh dự thảo “Tiêu chí đánh giá phân loại biệt thự cũ” đảm bảo chặt chẽ về pháp lý, phù hợp quy định và có đề xuất hướng giải quyết thuận lợi nhất cho người dân, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt trước ngày 10/11/2016.

Mạnh Cường