(PL)- UBND TP.HCM vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch KCN Tân Thới Hiệp, tăng diện tích từ 10 ha lên thành hơn 28 ha.