Để quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã cho phép UBND TP được quyền quyết định những công việc thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT, dưới dạng ủy quyền, để rút gọn công đoạn, tạo hành lang pháp lý, để xây dựng và hoàn thiện nhanh các dự án.

Ngoài ra, Bộ GTVT đã đồng ý chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng đường nối từ Đại lộ Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đồng thời đề nghị UBND TP nghiên cứu về cơ chế và thu phí để lấy tiền đầu tư, trường hợp không đủ tiền sẽ phải phân kỳ đầu tư.

Bích Hạnh