(PL)- UBND TP vừa có công văn (ngày 16-4) gửi Bộ Tài chính báo cáo vướng mắc đối với việc mua sắm tài sản khi thực hiện Nghị quyết 11.

Theo đó, TP đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép TP được mua 72 chiếc xe mô tô chuyên dùng phục vụ công tác tuần tra giao thông trên địa bàn TP cho các lực lượng công an, quân đội, thanh tra giao thông với tổng số tiền dự kiến là 16,45 tỉ đồng.

Ngoài ra, TP đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chủ tịch UBND TP căn cứ tiêu chuẩn, định mức, tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết, quyết định mua sắm xe mô tô đặc chủng bố trí cho các lực lượng công an, cảnh sát, quân đội phục vụ công tác an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn giao thông cho từng trường hợp cụ thể. Nguồn kinh phí mua sắm từ ngân sách TP hoặc từ nguồn trích thu xử phạt trật tự giao thông để lại cho đơn vị.

N.NAM