Dự kiến kế hoạch xây dựng mô hình trường học mới cấp tiểu học ở nước ta năm 2010 sẽ được áp dụng tại 6 tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa ở 48 lớp học sinh khối lớp 1.

"Xây dựng một mô hình trường học mới cấp tiểu học ở Việt Nam với các thành tố cơ bản là: tài liệu dạy học mới (ba trong một: sách giáo khoa, sách giáo viên và sách hướng dẫn học sinh tự học gộp làm một tài liệu chung); vai trò tích cực của học sinh: tự giác, tự học, tự quản, tự đánh giá" - Đó là phát biểu của ông Lê Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học trong cuộc Hội thảo "Rà soát xây dựng trường tiểu học mới" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 11/10 tại TP HCM. Chủ đề của cuộc hội thảo là giới thiệu mô hình Trường học kiểu mới (EN) của Colombia và việc áp dụng xây dựng mô hình trường học kiểu mới cho học sinh tiểu học ở nước ta trong thời gian tới. Ông Đặng Tự Ân - Vụ trưởng, Giám đốc Dự án PEDC khẳng định: "EN là một mô hình giáo dục đã được cải tiến và khắc phục được những hạn chế của giáo dục truyền thống. Nó phù hợp với vùng nông thôn và như là một mô hình giáo dục tích hợp trong đó tập trung vào các nhân tố chính là học sinh, giáo viên cán bộ quản lý và cha mẹ học sinh (cộng đồng) và thể hiện tính đồng vận trong một hệ thống gồm 4 hợp phần: hợp phần tài liệu, hợp phần đào tạo bồi dưỡng giáo viên, hợp phần quản lý và hợp phần cộng đồng"… Mục tiêu của cuộc hội thảo nhằm đưa ra những định hướng cho công tác xây dựng mô hình trường học mới ở nước ta, trong đó tập trung vào công tác bồi dưỡng giáo viên, vai trò của cộng đồng, công tác quản lý theo mô hình mới, đồng thời nhấn mạnh việc ở Việt Nam đã có những yếu tố của mô hình trường học mới qua các dự án lớp ghép, dự án tiểu học bạn hữu, dự án Việt - Bỉ… để từ đó vận dụng vào nước ta một cách phù hợp và đem lại hiệu quả cao nhất. Dự kiến kế hoạch xây dựng mô hình trường học mới cấp tiểu học ở nước ta năm 2010 sẽ được áp dụng tại 6 tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa ở 48 lớp học sinh khối lớp 1