TP.HCM ưu tiên thực hiện 54 dự án về môi trường với vốn đầu tư ban đầu khoảng 64.000 tỷ đồng.

TP.HCM uu tien thuc hien 54 du an ve moi truong - Anh 1

Các dự án này đều nằm trong chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020.Đây cũng là một trong 7 chương trình đột phá của thành phố giai đoạn này.

Theo đó, TP.HCM đặt nhiều mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải, chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại, chất thải y tế, phục hồi các khu vực ô nhiễm để cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Thành phố dành 51.300 tỉ đồng để đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, nạo vét kênh rạch. Về phần xử lý chất thải, thành phố có chủ trương xã hội hóa để gọi vốn tư nhân vào dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000-2.000 tấn/ngày.