UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM sớm hoàn thiện Đề án về chủ trương xã hội hóa đầu tư theo hình thức PPP để đầu tư, nâng cấp, mở rộng các cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao và Đề án đẩy mạnh tự chủ tài chính và xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2017.

TP.HCM uu tien hoan thien chinh sach ve PPP - Anh 1

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, nhằm thu hút đầu tư theo hình thức PPP vào các dự án trọng điểm của TP.HCM, UBND Thành phố cũng giao Sở KH&ĐT nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn.

Văn Huyền

Văn Huyền