(PL)- Ngày 17-4, Văn phòng UBND TP có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận tại cuộc họp về danh mục trang thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư năm 2011-2012 tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Theo TP, do nguồn vốn ngân sách năm 2012 còn khó khăn, TP giao Sở Y tế rà soát lại việc đầu tư trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, có nhu cầu cấp bách, phải có hội đồng xét duyệt của Sở để đánh giá việc đầu tư mua sắm. Trước mắt, ưu tiên đầu tư trang thiết bị y tế sử dụng cho cấp cứu, chống nhiễm khuẩn, phòng chống dịch và giảm tải BV; tập trung đầu tư trang thiết bị cho BV An Bình (để chia sẻ bệnh nhân của BV Chấn thương Chỉnh hình) và BV quận Bình Thạnh, BV quận Thủ Đức làm Cơ sở 2 của BV Ung bướu.

N.NAM