PNO - UBND TP.HCM vừa có Công văn số 5885 gửi các sở, ban ngành đoàn thể, UBND các quận huyện về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về BHXH, BHYT trên địa bàn TP.

Theo UBND TP.HCM, hiện TP có khoảng 40.000 doanh nghiệp (DN) chưa tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định (chủ yếu là các DN nhỏ, sử dụng ít lao động). Tính đến đầu tháng 7/2014, đã có 38,46% lực lượng trong tuổi lao động của TP tham gia BHXH, tăng 1,46% so với cùng kỳ 2013 (tuy nhiên, chỉ tiêu đến năm 2015 là 44%); có 33,7% lực lượng lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (chỉ tiêu đến năm 2015 là 35%); tỷ lệ tham gia BHYT đạt 65,06% dân số TP (chỉ tiêu đến năm 2015 là 76%).

Theo nhận định của UBND TP.HCM, tỷ lệ tham gia BHXH, đặc biệt là BHYT còn cách xa mục tiêu đề ra. Nguyên nhân do nhiều DN gặp khó khăn trong kinh doanh, sản xuất; công tác kiểm tra, xử phạt chỉ chủ yếu ở cấp quận, huyện, phường xã và chỉ dừng lại ở mức vận động nhắc nhở nên hiệu quả chưa cao. Chất lượng khám chữa bệnh BHYT chưa cao, vẫn còn hiện tượng phân biệt khi khám BHYT, hiện tượng lạm dụng quỹ BHYT vẫn xảy ra…

Trước tình hình trên, UBND TP đề nghị Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, việc đấu thầu sử dụng thuốc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Sở LĐ-TB-XH tham mưu thành lập các tổ công tác liên ngành để kiên quyết xử lý các DN vi phạm trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT. UBND TP cũng giao BHXH TP.HCM định kỳ sáu tháng, cung cấp danh sách DN nợ BHXH cho Ban quản lý các KCX-KCN TP để nhắc nhở, đôn đốc; đồng thời phối hợp với TAND TP, Cục thi hành án dân sự TP xây dựng quy trình thụ lý, xét xử và thi hành án đối với các vụ kiện BHXH, BHYT…

MAI PHAN